Başlamaya Kalan Süre

Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Doktora Öğrencileri Kolokyumu

Kolokyum Tanıtımı

Yöneylem Araştırması Derneği’nin (YAD) düzenlediği Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) konularında çalışan doktora öğrencilerine yönelik YA/EM Doktora Öğrencileri Kolokyumu 04-05 Kasım 2021 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Öğrenciler sunuşlarını tercihlerine göre uzaktan veya Galatasaray Üniversitesinde tahsis edilen salonlarda fiziksel olarak yapabilecektir.

YA/EM Doktora Öğrencileri Kolokyumu’na üniversitelerin ilgili programlarında endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması alanında eğitimlerine devam etmekte olan doktora öğrencilerinin katılımı beklenmektedir. Kolokyumun amaçları,

 • çalışılan konulardaki güncel bilgilerin paylaşılması ve
 • YA/EM doktora programlarında yer alan öğrenciler için ileride işbirliği yapacakları meslektaşlarını tanımalarını sağlayacak ve araştırmaya yönelik fikirlerini tartışabilecekleri bir forum oluşturmaktır.

Öğrenciler Kolokyuma izleyici olarak ya da doktora tezi çalışmalarından hazırlanmış bir bildiriyi sunmak üzere katılabilir.

Programın temel içeriği, öğrencilerin tez çalışmalarıyla ilgili sunumlar yaparak çalışmalarını diğer öğrencilerle paylaşmaları ve geri bildirim alabilmeleridir. Bununla birlikte, kabul edilmiş bildirilerin sunumu ve tartışılmasının yanı sıra,

 • davetli konuşmacılar,
 • güncel araştırma konuları ile akademi ve sanayide mezuniyet sonrası olanaklarla ilgili paneller ve tartışma oturumları

yer alacaktır.

Kolokyuma katılım ücretli değildir.

Katılım detayları başvuru koşulları sayfasında bulunmaktadır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru için son gün

11 18 Ekim 2021

Programın ilanı

18 26 Ekim 2021

Kolokyum tarihi

04-05 Kasım 2021

Başvuru Koşulları

YA/EM Doktora Öğrencileri Kolokyumu’na Türkiye'deki üniversitelerin ilgili program ve bölümlerinde kayıtlı ve aktif (programında sürekli ilerleme kaydeden) doktora öğrencisi olanlar bildirisiz (izleyici olarak) katılabilir. Bildiri sunumu yapmak isteyen öğrencilerinin doktora tez çalışmalarında ilerlemiş olmaları gerekmektedir.

Tüm öğrencilerin başvuru formunu doldurmaları, bildiri sunacakların ise ek kısımları doldurduktan sonra formu tez danışmanı ya da bölüm başkanına imzalatmaları gerekmektedir.

Kolokyuma katılım için gerekli bilgiler:

 • Öğrencinin adı ve soyadı
 • Üniversite, program/bölüm bilgileri ile güncel transkript
 • İletişim bilgileri (telefon ve e-posta)

Bildiri sunacakların başvurusu için gerekli ek bilgiler:

 • Tez başlığı (tez başlığı kesinleşmedi ise konuşma başlığı)
 • 250 kelimelik önerilen teze uygun şekilde hazırlanmış bir sunum içerik özeti
 • Danışmanın adı, soyadı ve iletişim bilgileri
 • Bildiri sunacağın başvurusunun uygun olduğuna dair tez danışmanı ya da bölüm başkanı tarafından hazırlanmış mektup

Tez başlığı, özeti ve sunuşlar Türkçe veya İngilizce hazırlanabilecektir.

Tüm başvurular yaemkol2021@gsu.edu.tr adresine yapılacaktır.

Başvuru Formu

Başvuru formunu aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

Dosyayı indir

PROGRAM

Prof.Dr. E. Ertuğrul KARSAK
Galatasaray Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr. M. Selim AKTÜRK
Yöneylem Araştırması Derneği Başkanı
Prof.Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU
GSÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Enver YÜCESAN

“Food Security and Resilience: A Critical Mission for OR/IE”


INSEAD Business School, Technology and Operations Management
Tuğberk Tunçinan

Price and Quantity Optimization in Multiple Retailer Systems

Boğaziçi Üniversitesi
Hale Akkocaoğlu Çatmakaş

Çoklu Satın Alma ve Stratejik Müşteri Davranışı Altında Fiyatlandırma

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hadi Mahmoudzadeh

Strategic Customer Behavior in Service Systems: Externalities, Risk Sensitivity and Heterogeneity

Koç Üniversitesi
Ece Çiğdem Karakoyun

Energy Operations Management for Renewable Power Producers in Electricity Markets

Bilkent Üniversitesi
Arya Sevgen

Joint Optimization of Energy Storage Sizing and Transmission Line Capacities for an Island System

Sabancı Üniversitesi
Parinaz Toufani

Operational Benefit of Transforming Cascade Hydropower Stations into Pumped Hydro Energy Storage Systems

Bilkent Üniversitesi
İsmail Sevim

Havayollarında Stratejik Uçuş Ağı Tasarımı: Dış Kaynak Kullanımlı ve r-Saldırılı Ağ Tasarım Problemi

Boğaziçi Üniversitesi
Ayşenur Yurtsever

Dağıtık Üretimi Dikkate Alan Bir Şebeke Genişleme Tasarımı

Başkent Üniversitesi
Muharrem Altan Akdoğan

An Analysis of Ambulance Location Problem from an Equity Perspective

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Tuğrul U. DAİM

“Publishing in Academic Journals”


Portland State University, Engineering and Technology Management
Editor in Chief, IEEE Transactions on Engineering Management
Gökhan Altay

Location and Routing in Multiple Regions with Non-Identıcal Norms

Galatasaray Üniversitesi
Muhammad Umer

A Norm Minimization-Based Convex Vector Optimization Algorithms

Bilkent Üniversitesi
Murat Umut İzer

Minimum Spannıng Tree Problem With Conflict Constraints

Boğaziçi Üniversitesi
 

Endüstride YA/EM Uygulamaları


 
Osmannuri USTABAŞ
Turkish Cargo, İş Geliştirme ve İnovasyon Müdürü
Burak ULAŞ
Slimstock Akademi Türkiye Başkanı
Fatemeh Zarebidaki

Mission Acceptance and Scheduling Problem Implementation of Ant Colony Optimization Variant

Koç Üniversitesi
Alper Türkyılmaz

A Hybrid Evolutionary Algorithm for Multi-Objective Flexible Job Shop Problem

Marmara Üniversitesi
Cem Deniz Çağlar Bozkır

A Post-Disaster Assignment and Scheduling Problem for Chronic Dialysis Services

Özyeğin Üniversitesi
Burak Çelik

New Product Introductions with Selection of Unique and Common Features

Koç Üniversitesi
Hilal Yılmaz

Charging Planning Model for Electric Vehicles Based on Range Prediction

Uludağ Üniversitesi
Melis Özateş Gürbüz

Interactive Two-Response Optimization Under Model Parameter Uncertainty

Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Barış Egemen Özkan

A Multi Objective Approach to Forecast Design Refresh Time due to COTS Obsolescence

Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Elif KONGAR

“Operationalizing Sustainable Supply Chains”


Fairfield University, Graduate Studies and Research
Galatasaray Üniversitesi © 2021